คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ 1-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หากมีผลงาน)
  • จบสาขาใดก็ได้ ไม่จำกัดเพศ อายุ 22-30 ปี
  • ตามติดเข้าใจเทรนด์ มีไหวพริบ มีไอเดียใหม่ๆ
  • มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทํางาน ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
  • มีความรู้เรื่อง PHP, MySQL, HTML5, CSS, Ajax, Jquery
  • มีความรู้เรื่อง MySQL สามารถใช้พัฒนาระบบ ร่วมกับ PHP ตามความต้องการได้
  • มีความสามารถในด้าน Graphic Design ใช้งาน Photoshop เป็น
  • เงินเดือน 15,000+ (ตามประสบการณ์)