Careers

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่ทำ Graphic Design เป็น (ยินดีต้อนรับบัณฑิตจบใหม่)
  • มีความรู้ด้าน Computer Graphic และสามารถใช้งานโปรแกรม Multimedia เช่น Photoshop, Illustrator และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตามติดเข้าใจเทรนด์ มีไหวพริบ มีไอเดียใหม่ๆ
  • มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จทันตามเวลา
  • ทำงานรวมกับผู้อื่นได้
  • เงินเดือน 15,000+ (ตามประสบการณ์)