โพสต์ Facebook แบบไหนทำให้ได้ Engagementไลค์, คอมเม้นท์ และแชร์

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับ โพสต์ สั้นๆ ของ Facebook ตามการวิจัยล่าสุดจาก BuzzSumo รายงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 800 ล้านโพสต์ Facebook ในปี 2016 นักวิจัยตรวจสอบจำนวน Shares,Likes และ Comments  สำหรับแต่ละโพสต์เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมรวม (Shares,Likes และ comments)

โพสต์ที่มีน้อยกว่า 50 ตัวอักษร จะมีการ shares, likes, and comments มากที่สุด  โดยเฉลี่ยการวิเคราะห์พบว่า ความสนใจลดลงอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการโพสต์มากกว่า 50 ตัวอักษร  โพสต์ไปที่ Facebook ในช่วงเวลา off-peak เช่นดึกดื่นและ off-peak วันเช่นในวันอาทิตย์จะมีการ shares, likes, and comments มากขึ้นโดยเฉลี่ยการวิเคราะห์พบว่า  โพสต์ที่ก่อให้เกิด Likes มากขึ้นบน Facebook โพสต์ มากกว่าประเภทอื่น ๆ คือวิดีโอมีการ Shares มากกว่าการโพสต์ประเภทอื่น ๆ

ตรวจสอบ Infographic สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากรายงาน:

Source